Giới thiệu

I-today.com.vn là một web/blog cá nhân, chủ yếu chia sẻ kiến thức về cuộc sống, kinh tế, internet và công nghệ… Mình cá với các bạn một điều là: Tại đây, các bạn có thể học thêm được rất nhiều kinh nghiệm và thủ thuật trong cuộc sống đấy ^_^ !